verkeersonderzoek

Rijkswaterstaat registreert regelmatig kentekens van auto´s en vrachtauto´s om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor onderzoek. de onderzoeksresultaten worden onder meer gebruikt om het reisgedrag op een bepaalde locatie in kaart te brengen. Dit is nuttig bij het inzetten van maatregelen om files te verminderen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden snel na verwerking vernietigd. Het gebruik van data is verder anoniem. Het verkeersonderzoek werkt als volgt: Camera´s registreren op bepaalde plekken het kenteken van voertuigen. De rijksdienst voor het wegverkeer stuurt gegevens over de houder van het kenteken naar rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat vraagt de automobilisten of ze deel willen nemen aan een verkeersenquête met vragen over herkomst, bestemming en reden van de reis, aantal personen en interesse in reisalternatieven. Door analyse van de resultaten krijgen we een beter beeld van de verkeersstromen en kunnen de files worden verminderd. Hoe zit het met de privacy? Persoonsgegevens en datum en plaats van registratie van de kentekens worden snel na verwerking vernietigd. De gegevens worden anoniem gebruikt en alleen door rijkswaterstaat of overheidspartners. privacygevoelige informatie wordt niet aan derden verstrekt zoals belastingdienst of de politie. Zij hebben eigen camera´s.

files voorkomen

De files worden vaak opgelost door een verkeersonderzoek. In sommige gevallen wordt de kenteken enquête ook gebruikt als basis voor mobiliteitsprojecten. In dat geval wordt aan de geënquêteerden gevraagd of ze deel willen neem aan een vervolgonderzoek. Een voorbeeld van een mobiliteitsproject is spitsmijden. Bij spitsmijden worden bestuurders geselecteerd die regelmatig in de spits rijden op een bepaald traject. Zij kunnen dan deelnemen aan een project waarbij ze beloond worden als ze geen of minder gebruik maken van dat betreffende traject in de spitsuren. Hierdoor los je files op.

De prijs 

het is natuurlijk niet goedkoop om een verkeersonderzoek te regelen en te doen. Ten eerste kost het heel veel tijd om zo onderzoek te doen omdat alles open gemaakt moet worden en er lang na gekeken moet worden. het kan wel is zo 5 maanden duren voordat alles dan is opgelost. Het zou kunnen dat de weg open gemaakt zou moeten worden omdat er een nieuwe weg bij moet. Dan knappen ze de andere wegen ook gelijk op. het kost ook veel camera´s omdat ze alles moeten filmen. Je hebt heel veel camera´s nodig want daarmee moet je het probleem gaan zoeken. Het komt er op neer dat het een lang en duur traject is.

hoe verloopt zo verkeersonderzoek?

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *