boekhoudkantoor

Een boekhouder of boekhoudster verzorgt de boekhouding van een of meerdere ondernemingen of zelfstandigen. Een boekhouder moet zich beperken tot samenstellende werkzaamheden terwijl de accountant een verklaring mag afgeven die iets zegt over de betrouwbaarheid van de gegevens. Bij controleplichtige bedrijven of instellingen is een accountantsverklaring bij wet verplicht, of wordt soms door belanghebbenden geëist. Een boekhouder mag deze verklaring niet afgeven. Het is dus zo dat een accountant wel alle werkzaamheden van een boekhouder mag doen, maar op dit punt dus niet andersom. In veel bedrijven in het midden en kleinbedrijf bestaat de administratie uit een enkel persoon. Al dan niet bijgestaan door een vol of deeltijdse medewerkers voor het in boekwerk, is deze persoon volledig verantwoordelijk voor de gehele administratie. Bij grotere bedrijven werkt de boekhouder onder leiding van de financieel manager of controller. De allergrootsten hebben een interne accountantsdienst onder verantwoordelijk van een CFO. In België en Nederland heb je verschillende soorten boekhoudkantoor zoals GD Administratie & Advies. 

België

In België bestaan er 2 opleidingen tot boekhouder uit een driejarige bacheloropleiding aan een hogeschool of een graduaatsopleiding HBO5 in een volwassenonderwijs. Een accountant heeft doorgaan een hoger opleiding. Dikwijls is dat een bijkomend jaar na een basisopleiding boekhouden, bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer of iets dergelijks; maar vaker nog een masteropleiding aan een universiteit. Controle van de jaarrekening gebeurt door de bedrijfsrevisor. Wie in België het beroep van boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor wil uitoefenen moet eerst erkend worden door de betrokken beroepsinstituten. Voor boekhouders is dit het beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten, voor accountants is dit het instituut voor accountants en belastingconsulenten en voor bedrijfsrevisoren is er het instituut voor bedrijfsrevisoren. Een erkenning door deze instituten staat garant voor de juiste kwalificaties, continue opleiding en verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener. Het uitoefenen van een van deze beroepen zonder hiervoor een erkenning te hebben kan strafrechtelijk worden vervolgd. 

Nederland

Een boekhouder heeft doorgaans een diploma op mbo-niveau of hbo-niveau. Andere typische diploma´s voor boekhouders zijn de associatie diploma´s praktijkdiploma boekhouden en modernere bedrijfsadministratie. In principe kan iedereen zich echter boekhouder of administratiekantoor noemen, omdat er geen wettelijke regeling voor bestaat. Dit in tegenstelling tot accountants die ene post hbo of wo opleiding moeten hebben gevolgd en zich via een openbaar register hebben te houden aan gedrag en beroepsregels. Bovendien moeten zij zich voortdurend blijven bijscholen. Sommige boekhouder proberen zich te onderscheiden door aansluiting bij een beroepsinstelling. Nederlandse bedrijven spenderen gemiddeld 117,70 per maand aan een boekhouder. 

boekhoudkantoor handig?

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.